Окончателни резултати от събеседване за длъжностите "Детегледач" и "Готвач" в ДЯ "Пролет"

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.01.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 9 / 25.01.2019 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ в състав:

 

Председател: Павлина Иванова Маринова  - педагог

 

и членове:

1. Д-р Димитринка Петрова   - гл. експерт  ДХД

2. Мария Боянова – мед. сестра,

3. Иванка Стратиева – педагог,

4. Снежанка Минчева- мед. сестра

проведе събеседване с кандидатите за длъжностите  детегледачка и готвач  в Детска ясла № 5 „Пролет“.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 1. Павлета Николова Денева
 2. Станислава Стоянова Митева
 3. Красимира Спасова Николова
 4. Милена Господинова Петрова
 5. Росинка Миткова Михайлова- Иванова
 6. Анелия Тошева Тодорова
 7. Катя Петрова Атанасова
 8. Елка Славова Хинева
 9. Йорданка Иванова Господинова
 10. Диляна Ванева Мързъкова
 11. Йорданка Стоянова Георгиева
 12. Пепа Атанасова Димитрова
 13. Дилек Бейзат Енчева
 14. Диана Иванова Петкова
 15. Геновева Иванова Атанасова
 16. Димитринка Михайлова Петкова
 17. Красимира Георгиева Стоянова
 18. Марияна Вълчева Капралова
 19. Красимира Николова Костадинова
 20. Павлина Йорданова Иванова
 21. Пенка Николова Костова
 22. Марияна Стефанова Георгиева
 23. Гюлтен Рюстем Назифова

 

Кандидатите  се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Дияна Иванова Петкова не се яви на събеседване.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите  въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси .

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.  Максималният брой точки е 125.

 

Кандидатите се класират както следва:

 • За детегледачки
 1. Павлета Николова Денева- 123 точка
 2. Станислава Стоянова Митева-122 точки
 3. Елка Славова Хинева- 121 точки
 4. Пенка Николова Костова- 117 точки
 5. Красимира Николова Костадинова- 116 точки
 6. Росинка Миткова Михайлова- Иванова- 113 точки
 7. Йорданка Иванова Господинова- 107 точки
 8. Красимира Георгиева Стоянова- 106 точки
 9. Марияна Вълчева Капралова- 106 точки
 10. Анелия Тошева Тодорова- 105 точки
 11. Диляна Ванева Мързъкова- 101 точки
 12. Красимира Спасова Николова-100 точки
 13. Павлина Йорданова Иванова-92 точки
 14. Милена Господинова Петрова-91 точки
 15. Геновева Иванова Атанасова- 91 точки
 16. Марияна Стефанова Георгиева- 90 точки
 17. Йорданка Стоянова Георгиева- 84 точки
 18. Дилек Бейзат Енчева- 82 точки
 19. Пепа Атанасова Димитрова- 79 точки
 20. Димитринка Михайлова Петкова- 74 точки

 

 

 • За готвач
 1. Катя Петрова Атанасова- 123 точки
 2. Геновева Иванова Атанасова- 102 точки
 3. Красимира Спасова Николова- 101 точки
 4. Гюлтен Рюстем Назифова-100 точки
 5. Димитринка Михайлова Петкова-79 точки

 

 Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ да сключи трудов договор с класираните  участници    Павлета Николова Денева ,  Станислава Стоянова Митева и   Катя Петрова Атанасова  на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
0.38° C разкъсана облачност
Нагоре