Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Старши счетоводител" в Дирекция "Бюджет и финанси"

Днес, 08.02.2019 г., комисия, назначена със Заповед 155/04.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Елка Георгиева Димова, зам.–кмет „Финанси и общинска собственост“ в Община град Добрич;

и членове:

  1. Снежка Денева Димитрова – директор дирекция „Бюджет и финанси“;
  2. Антония Жулиянова Великова – главен счетоводител дирекция „Бюджет и финанси“;
  3. Мартина Дочкова Герджикова – старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, информационна и техническо обслужване“;
  4. Жулиета Кирилова Христова – младши експерт АБДЧР в дирекция „Бюджет и финанси“,

проведе втория етап от подбора - събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител“, дирекция „Бюджет и финанси“.

До събеседването са допуснати: Катя Дикова Генчева, Антония Ангелова Василева и Райна Димова Славова.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Първо място -  Райна Димова Славова                                         91 точки

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата.

Второ място -  Катя Дикова Генчева ………………...………….70 точки

Трето място -  Антония Ангелова Василева ……………………64 точки

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Кандидатът ще бъде информиран и по телефон.

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.54° C разкъсана облачност
Нагоре