Обявление за длъжността "Майстор готвач" в Домашен социален патронаж

О Б Я В Л Е Н И Е

 Домашен социален патронаж  обявява свободно работно място за длъжността „Майстор готвач”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Социални услуги за възрастни

1.2. Цел на длъжността – Организира,контролира и координира цялостния процес на работа на кухненския персонал.Участва и отговаря за приемането и съхраняването на получените хранителни продукти в Кухненския блок, както и за влагането им в приготвянето на ястия за потребителите, съгласно утвърденото меню. Участва в приготвянето на ястия по специализиран рецептурник и утвърдено меню.Умее да работи с  калкулационни ведомости  и требвателни листи. Поддържа кухненския блок съобразно санитарно-хигиенните изисквания. Следи и попълва необходимите документи за добри производствени практики и системата за Анализ на опасностите и критичните контролни точки /НАССР/.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Средно специално образование  с квалификация – готвач или средно образование с удостоверение за професионално обучение -  готвач.

1.5. Години професионален опит – Професионалният опит при производството на кулинарна продукция е предимство.

1.6. Допълнителни изисквания – Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на технологичната и отчетна документация и   нормативните изисквания, задължителни за дейността. Да имат комуникативна компетентност,отговорност, организаторски умения и умения за работа  в екип. 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Домашен социален патронаж, кв.”Лозята” ул.”Първи път”№2, /сградата на Дом за стари хора/ всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:30 часа.

Тел. за контакти:  058/601686,058/602259.

4. Краен срок за подаване на документите -  до 27.02.2019 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя,при установено работно време осем часа.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Домашен социален патронаж.

 

 

 

Актуално

Известни са предложенията за носители на годишни награди ‚Добрич“ в областта на културата и науката

27.09.2021

По повод 1 ноември – Ден на народните будители, Община град Добрич връчва ежегодно Годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката. Съгласно чл. 9 /4/ от Правилника предлагаме на Вашето внимание...

Известни са предложенията за носители на годишни награди ‚Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
14.59° C предимно облачно
Нагоре