Обявление за длъжността "Майстор готвач" в Домашен социален патронаж

О Б Я В Л Е Н И Е

 Домашен социален патронаж  обявява свободно работно място за длъжността „Майстор готвач”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Социални услуги за възрастни

1.2. Цел на длъжността – Организира,контролира и координира цялостния процес на работа на кухненския персонал.Участва и отговаря за приемането и съхраняването на получените хранителни продукти в Кухненския блок, както и за влагането им в приготвянето на ястия за потребителите, съгласно утвърденото меню. Участва в приготвянето на ястия по специализиран рецептурник и утвърдено меню.Умее да работи с  калкулационни ведомости  и требвателни листи. Поддържа кухненския блок съобразно санитарно-хигиенните изисквания. Следи и попълва необходимите документи за добри производствени практики и системата за Анализ на опасностите и критичните контролни точки /НАССР/.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Средно специално образование  с квалификация – готвач или средно образование с удостоверение за професионално обучение -  готвач.

1.5. Години професионален опит – Професионалният опит при производството на кулинарна продукция е предимство.

1.6. Допълнителни изисквания – Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на технологичната и отчетна документация и   нормативните изисквания, задължителни за дейността. Да имат комуникативна компетентност,отговорност, организаторски умения и умения за работа  в екип. 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Домашен социален патронаж, кв.”Лозята” ул.”Първи път”№2, /сградата на Дом за стари хора/ всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:30 часа.

Тел. за контакти:  058/601686,058/602259.

4. Краен срок за подаване на документите -  до 27.02.2019 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя,при установено работно време осем часа.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Домашен социален патронаж.

 

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.66° C облачно
Нагоре