Обявление за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДЯ № 5 „Пролет“

Обявление

 

ДЯ № 5 „Пролет“- ж. к. „Дружба“ № 1 обявява 1 свободно работно място за длъжността „завеждащ административна служба

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

    1.1. Област на дейност: - Здравеопазване;

   1.2. Цел на длъжността: Съхранява и отговаря за имуществото на детската ясла, отговаря за снабдяването с всички необходими материали, основни средства и хранителни продукти, извършва касови операции и отговаря за тях в определените срокове.

          1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно

          1.4. Години професионален опит: 1 година професионален опит на същата или сходна длъжност;

          1.6.  Допълнителни изисквания: - няма.

      2.   Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за завършено средно образование

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДЯ № 5 „Пролет“- Ж.К. „ Дружба“  № 1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:00 часа

Телефон за контакти: 0884482035, 0884800180

     4. Срок за подаване на документите: 27.02.2019 година.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 ал. 1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

 

 

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.86° C предимно ясно
Нагоре