Обявява за свободно работно място за длъжността инструменталист, концерт-майстор /кларинет и саксофон/

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич обявява свободно работно място за длъжността инструменталист, концерт-майстор /кларинет и саксофон/

в Духов оркестър гр.Добрич

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 Област на дейност: Творческа и инструментално-изпълнителска дейност в областта на духовата музика;

Цел на длъжността: Участва в реализирането на художествената и творческата дейност на Духов оркестър  и на културната политика на Община град Добрич в сферата на музиката като инструментален изпълнител на духова музика

Изискваща минимална степен за завършено образование: Средно музикално, кларинет и саксофон

1.4  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква;

1.5  Години професионален опит: не се изисква,стажа и опита се считат за предимство;

1.6  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност;

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1  Заявление за участие;/образец/

2.2  Документ за самоличност

2.3  Автобиография;

    2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

    2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.  Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа .Лице за контакт: Снежана Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: от 01.03-до 08.03.2019година включително

5. Етапи на подбора

5.1   Подбор по документи

5.2 Практически изпит и събеседване с допуснатите кандидати - всеки кандидат да подготви пиеси за кларинет и саксофон в различни размери, разчитане на нотен материал на прима виста на произведения изпълнявани в Духов оркестър.

Допуснатите до практически изпит и събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”, Корпус 3 /бивш Партиен дом”, ет.7,стая 711

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
15.69° C слаб дъжд
Нагоре