Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Майстор готвач" в Домашен социален патронаж

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 01.03.2019г. Комисия, назначена със Заповед №9/27.02.2019г на директора на Домашен социален патронаж в състав:

 

Председател: Ивелина Трифонова Драганова – инженер- технолог ХВП

и членове:

   1. Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”

   2. Радосвета Иванова Костадинова – социален работник,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността майстор готвач в Домашен социален патронаж.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

  1. Николинка Недялкова Чобанова
  2. Галя Кръстева Трифонова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите  въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 – то балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите са оценени както следва:

 

1. Николинка Недялкова Чобанова - 73 точки

               2. Галя Кръстева Трифонова – 67 точки

 

  Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Николинка Недялкова Чобанова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
21.55° C облачно
Нагоре