Допуснати до тест и събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ОП "Паркинги и пазари"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.02.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 278/28.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Елка Георгиева Димова, Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич.

Членове на комисията:

  1. Ася Иванова Кръчмарова – Секретар на Община град Добрич;
  2. Мартина Дочкова Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;
  4. Жулиета Кирилова Христова – Младши експерт АБДЧР в Дирекция БФ,

 

проведе своето заседание – допускане по документи на кандидатите до тест и събеседване за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ при Община град Добрич. Документи за участие са подадени от: Михаил Михайлов Петров, Жан Колев Желязков, Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Кирилов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап на конкурса – тест следните кандидати: Михаил Михайлов Петров, Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Кирилов.

До теста не е допуснат Жан Колев Желязков – не са представени документи, удостоверяващи 6 години професионален опит.

Кандидатите ще бъдат информирани писмено/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Тестът  ще се проведе на 13.03.2019 г. (сряда) от 09:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

           

 

Актуално

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината

21.01.2022

За повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване разпоредбите на Наредбата за организацията на безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на...

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.38° C облачно
Нагоре