Обявления за длъжността "Рехабилитатор" в Центъра за социална рехабилитация и интеграция

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Център за социална рехабилитация и интеграция обявява свободно работно място за длъжността „ Рехабилитатор”

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност: социални услуги – пълнолетни лица с увреждания.

           1.2. Цел на длъжността: работа с пълнолетни лица с увреждания, организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия в ЦСРИ, индивидуална, групова рехабилитация и лечебен масаж на потребителите.

          1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование.

         1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – рехабилитация и кинезитерапия.

         1.5. Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.

         1.6. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания и компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Център за социална рехабилитация и интеграция, ул. „Суха река“,  № 37,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

           Тел. за контакти: Директор Албена Донева – 0884/311-448.

 

4. Краен срок за подаване на документите - 15.03.2019 г. включително.

 

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

 След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

 

 

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.58° C ясно небе
Нагоре