Окончателни резултати от събедседване за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДЯ "Пролет"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 06.03.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 22/ 27.02.2019 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ в състав:

 

Председател: Павлина Иванова Маринова  - педагог

и членове:

1. Нели Желева  - гл. експерт  „Кадрова политика“

2. Емилия Ангелова  – ст.счетоводител на ДХД,

3. Мария Боянова – мед. сестра,

4. Величка Андреева- мед. сестра

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ЗАС в Детска ясла № 5 „Пролет“-

Ж. К.„ Дружба“ №1

До събеседване за длъжността са  допуснати:

 1. Виктория Славчева Митева
 2. Анелия Иванова Денева
 3. Красимира Николова Костадинова
 4. Нели Дончева Димитрова
 5. Йорданка Иванова Господинова
 6. Пенка Николова Костова
 7. Теодора Валентинова Петрова
 8. Светла Иванова Колева
 9. Недка Тодорова Пенчева

   

Кандидатите  се явиха на събеседването.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

Кандидатите се класират както следва:

1. Анелия Иванова Денева-122 точки

2. Пенка Николова Костова-106 точки

3. Йорданка Иванова Господинова-97 точки

              4. Теодора Валентинова Петрова-95 точки

5. Недка Тодорова Пенчева-95 точки

6. Виктория Славчева Митева-92 точки

7. Светла Иванова Колева-91 точки

8. Красимира Николова Костадинова-83 точки

9. Нели Дончева Димитрова-78 точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ да сключи трудов договор с класираният участник   Анелия Иванова Денева  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.23° C разкъсана облачност
Нагоре