Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в Комплекс за социални услуги

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 13.03.2019 г. комисия, назначена със заповед на Директора на КСУ гр.Добрич № 105 /11.03.2019 година в състав:

Председател: Красимира Кирова - Гл.експерт „Управление на здр.грижа”;

и членове:

 1.  Марияна Вълкова – социален работник;
 2.  Костадинка Филипова – мед.сестра,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността детегледач в КСУ.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

 1. Стоянка Найденова Стефанова
 2. Пенка Николова Костова
 3. Зорка Тодорова Неделчева
 4. Татяна Николаева Митева
 5. Надя Ганчева Христова

      Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се явиха Дилек Бейзат Енчева, Славка Миткова Славова и Александрина Красимирова Илиева.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Пенка Николова Костова – 74 точки
 2. Надя Ганчева Христова – 73 точки   
 3. Стоянка Найденова Стефанова – 65 точки
 4. Зорка Тодорова Неделчева – 54 точки
 5. Татяна Николаева Митева – 46 точки

  Комисията предлага на Директора на КСУ  да сключи трудов договор с класиралите се на  първо и второ място участници -  Пенка Николова Костова и Надя Ганчева Христова, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Община Добрич ще предложи на ценителите на джаза концерт на открито

23.04.2021

На 30 април от 17.30 часа в музейното пространство Лапидариум с Джаз формация „Добрич“ ще отбележим Международния ден на джаза. Той е обявен през ноември 2011 г. от ЮНЕСКО, за да подчертае ролята на специфичния стил музика в...

Община Добрич ще предложи на ценителите на джаза концерт на открито
ВИЖ ДОБРИЧ
11.72° C разкъсана облачност
Нагоре