Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла "Първи юни"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 14.02.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 3 / 08.02.2019 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“ в състав:

 

Председател: Нели Желева  -  гл. експерт „Човешки ресурси

и членове:

1. Д-р Д. Петрова   - гл. експерт „ДХД“

2. Д. Лазарова  - педагог  в детска ясла №6

3. З. Долашкова  – мед .сестра в детска ясла №6

 

До събеседване  за длъжността  са допуснати:

  1. Светлана Николова Савова
  2. Румяна Христова Куманова
  3.  

Комисията оцени качествата на явилите се кандидатките въз основа на

представените  документи  и  проведеното събеседване ,като зададе  пет –формулирани

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален

Формуляр за проведено събеседване –/Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на

 всеки от членовете на комисията, нанесени в оценъчната карта за окончателния резултат

от проведеното събеседване /Приложение №2  към Протокола /веднага след

приключването му. Максимален брой точки е 75.

 

1. Румяна Христова Куманова – 98 точки

2.Светлана Николова Савова – 76точки

            

     

Комисията предлага на Директора на Детска ясла №6 „Първи юни“ да сключи трудов

договор с класирания участник  Румяна Христова Куманова на основание чл.67, ал.1, т.1

от Кодекса на труда, във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя.

       

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

 

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
16.46° C ясно небе
Нагоре