Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в Дом стари хора

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 13.03.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 14 / 08.03.2019 г. на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Виолета Русенова – ст.мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Красимира Кирова-гл.експерт  в Д”ХД”

2. Недка Димитрова-трудотерапевт в ДСХ

3. Милена Михайлова-соц.работник в ДСХ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник в ДСХ.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 

 1. Мариян Сократов Аспарухов
 2. Виктория Славчева Митева
 3. Милена Господинова Петрова
 4. Петя Кирилова Петкова
 5. Стелияна Огнянова Михалева
 6. Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679
 7. Звезделина Валентинова Бойчева-Борисова
 8. Евгений Йорданов Генчев
 9. Весела Илиева Иванова
 10. Яна Георгиева Янева
 11. Кръстина Маркова Василева

 

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседване не се явиха Петя Кирилова Петкова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Стелияна Огнянова Михайлова-98 точки
 2. Кръстина Маркова Василева-94 точки
 3. Виктория Славчева Митева-90 точки
 4. Яна Георгиева Янева-86 точки
 5. Мариян Сократов Аспарухов-80 точки
 6. Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679-78 точки
 7. Евгений Йорданов Генчев-71 точки
 8. Звезделина Валентинова Байчева-Борисова-67 точки
 9. Весела Илиева Иванова-63 точки
 10. Милена Господинова Петрова-38 точки

 

 

Комисията предлага на Директора на Дом стари хора да  сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат Стелияна Огнянова Михайлова на основание чл.67,ал.1 т.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.70, ал.1 от кодекса на труда в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
16.1° C ясно небе
Нагоре