Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Социален работник" в Дом стари хора

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 04.02.2019 г. Комисия, назначена със Заповед № 6 / 04.02.2019 г. на директора на Дом стари хора:

 

Председател: Виолета Русенова – ст.мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Красимира Кирова-гл.експерт в Д”ХД”

2. Недка Димитрова-трудотерапевт в ДСХ

3. Милена Михайлова-соц.работник в ДСХ,

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността социален работник в ДСХ.

 

Документи за участие са подадени от:

 

 1. Красимира Димитрова Куртева
 2. Тонка Христова Великова
 3. Павлета Атанасова Иванова
 4. Станка Петрова Кирчева
 5. Петя Кирилова Петкова
 6. Даниела Анастасова Димитрова
 7. Виолета Цветкова Илиева
 8. Виктория Викторовна Панчева
 9. Михаил Михайлов Петров
 10. Калинка Ненчева Добрева
 11. Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679
 12. Весела Илиева Иванова
 13. Стелияна Огнянова Михалева
 14. Георги Симеонов Йорданов
 15. Сузан Сервет Садък
 16. Деян Атанасов Димитров
 17. Елена Иванова Начева
 18. Илвие Джеладинова Златанова

 

 

 

            След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора /събеседване/ , следните кандидати

 

 1. Красимира Димитрова Куртева
 2. Тонка Христова Великова
 3. Павлета Атанасова Иванова
 4. Петя Кирилова Петкова
 5. Даниела Анастасова Димитрова
 6. Виолета Цветкова Илиева
 7. Виктория Викторовна Панчева
 8. Михаил Михайлов Петров
 9. Калинка Ненчева Добрева
 10. Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679
 11. Весела илиева Иванова
 12. Георги Симеонов Иванов
 13. Сузан Сервет Садък
 14. Деян Атанасов Димитров
 15. Елена Иванова Начева
 16. Илвие Джеладинова Златанова

 

Комисията не допуска до втори етап от подбора Стелияна Огнянова Михалева и Станка Петрова Кирчева, тъй като завършената от кандидатите специалност не попада в посочените в обявлението направления във висшето образование.

 

 

           

           Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

           Събеседването ще се проведе на 06.02.2019г. в 8.30 ч. в Дом стари хора.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

           

Актуално

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината

21.01.2022

За повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване разпоредбите на Наредбата за организацията на безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на...

Промени се предвиждат в Наредбата за организацията безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Общината
ВИЖ ДОБРИЧ
0.57° C облачно
Нагоре