Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в Дом стари хора

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 06.02.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 7 / 05.02.2019 г. на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Виолета Русенова – ст.мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Красимира Кирова-гл.експерт  в Д”ХД”

2. Недка Димитрова-трудотерапевт в ДСХ

3. Милена Михайлова-соц.работник в ДСХ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник в ДСХ.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

             1.  Красимира Димитрова Куртева

             2.  Тонка Христова Великова

 3.  Павлета Атанасова Иванова

 4.  Петя Кирилова Петкова

 5.  Даниела Анастасова Димитрова

 6.  Виолета Цвяткова Илиева

 7.  Виктория Викторовна Панчева

 8.  Михаил Михайлов Петров

 9.  Калинка Ненчева Добрева

 10. Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679

 11. Весела Илиева Иванова

 12. Георги Симеонов Йорданов

 13. Сузан Сервет Садък

 14. Деян Атанасов Димитров

 15. Елена Иванова Начева

 16. Илвие Джеладинова Златанова

 

 

             Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседване не се явиха Красимира Димитрова Куртева,Виктория Викторовна Панчева,Деян Атанасов Димитров,Калинка Ненчева Добрева,Павлета Атанасова Иванова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Даниела Анастасова Димитрова-48 точки
 2. Виолета Цвяткова Илиева-46 точки
 3. Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679-44 точки
 4. Петя Кирилова Петкова-43 точки
 5. Тонка Христова Куртева-41 точки
 6. Георги Стоянов Йорданов-40 точки
 7. Михаил Михайлов Петров-34 точки
 8. Елена Иванова Начева-31 точки
 9. Весела Илиева Иванова-29 точки
 10. Сузан Сервет Садък-27 точки
 11. Илвие Джеладинова Златанова-26 точки

 

Комисията предлага на Директора на Дом стари хора да не  сключи трудов договор с явилите се кандидати за длъжността социален работник, поради получени под средното ниво брой точки при събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.73° C предимно ясно
Нагоре