Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла "Пролет"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 22.01.2019 г. в 12.00ч., Комисия, назначена със Заповед №3  /21. 01. 2019 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“:

 

Председател: Павлина Иванова Маринова  - педагог

 

и членове:

 

1. Нели Желева  - гл. експерт  „Кадрова политика“

2. Дияна Колева – педагог,

3. Мария Кръстева – мед. сестра,

4. Зорница Борисова- мед. сестра

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 5 „Пролет“- ул. „ Екзарх Антим I“№2.

 

Документи за участие са подадени от:

  1. Румяна Христова Куманова
  2. Ваня Станева Тодорова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните  кандидати:

  1. Румяна  Христова Куманова
  2. Ваня Станева Tодорова

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани  за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 22.01.2019 г. в 13,00ч. в Детска ясла № 5 “Пролет“- ул. „ Екзарх Антим I“№2.

Участниците   в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.56° C ясно небе
Нагоре