Окончателни резултати от конкурса за "Директор" на Общинско предприятие "Паркинги и пазари"

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 20.03.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 336/20.03.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Елка Димова, Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Галина Тодорова – Началник отдел на отдел КАО;
  2. Мартина Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция   АПИТО;
  3. Георги Ковачев – Главен експерт в дирекция   МДТ;
  4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ при Община град Добрич.

На основание Заповед №103/24.01.2019 година на Кмета на Община град Добрич, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и събеседване.

Въз основа на Протокола от 13.03.2019 г. с резултатите от проведения тест до събеседване са допуснати:

 

1. Георги Иванов Георгиев

2. Георги Петров Кирилов

3. Михаил Михайлов Петров

 

Събеседването започна в 09.40 ч. като комисията зададе предварително формулирани въпроси (еднакви за всички кандидати). Оценяването от събеседването се извърши по шестобална система съгласно критерии, посочени в карта за оценка на кандидата - Приложение №1 (приложени към протокола).

 

Кандидатите имат следните резултати от събеседването:

 

 

Трите имена на кандидата

Оценка

1. Георги Иванов Георгиев

4,50

2. Георги Петров Кирилов

4,03

3. Михаил Михайлов Петров

3,98

 

 

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса, окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждане на теста (съответната оценка) и събеседването (съответната средна оценка) и се оформят във формуляр Приложение № 3. Комисията сумира тези резултати и класира кандидатите, както следва:

 

 

 

Трите имена на кандидата

Окончателен резултат

 

1. Георги Иванов Георгиев

10,50

2. Георги Петров Кирилов

7,03

3. Михаил Михайлов Петров

5,98

 

           

Въз основа на това класиране, съгласно одобрените Правила за провеждане на конкурса, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи споразумение по чл. 107 с лицето, класирано на първо място в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.38° C разкъсана облачност
Нагоре