Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник озеленяване" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 01.04.2019 г. комисия назначена със заповед №  395 / 29 .03. 2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Симеон Ванев Иванов – директор  на  ОБП УДП,         

и членове:  1.Христина Симеонова Симанова – Желева – специалист озеленител,

                    2.Красимира Николова Иванова  - специалист „Човешки ресурси“,

                    3. Иванка  Василева  Радушева – техник озеленител

                    4. Светослав  Симеонов  Караиванов – техник озеленител

                    5. Магдалена Стоянова Хинева – техник озеленител,

                    6. Мариана  Керанова Хараламбиева – техник озеленител

 

проведе събеседване с кандидатите  за  длъжността  РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  в ОБП „ Устойчиви дейности и проекти”  гр. Добрич.

 

          На събеседването за длъжността се явиха следните кандидати по ред на подаване на документите:

 

1.Васил Илиев Василев                                          24.Веселин Валентинов Петров

2.Зорница Стефанова Иванова                            25.Димитър Василев Маринов

3.Шабан Рифат Расим                                            26.Пламен Станев Йорданов

4.Петър Енев Петров                                              27.Георги Асенов Ангелов

5.Марьо Енев Марков                                            28.Живко Петров Желев

6.Иван Стефанов Драганов                                   29.Акиф Кадир Мехмед

7.Христо Василев Христов                                    30.Въльо  Стоянов Георгиев

8.веселин Димитров Радков                                  31.Златко Стефанов Андреев

9.Радослав Иванов Радев                                       32.Георги Атанасов Георгиев

10.Бейджан Демиров Ибрямов                              33.Панчо Михайлов Панчев

11.Исмет Исмаил Адил                                              34.Ангелинка Маринчева Георгиева

12.Георги Стоянов Стоянов                                      35.Стоянка Митева Бонева

13.Тодор Стелиянов Георгиев                                  36.Цеца Стефанова  Димитрова

14.Нели  Кирова Минчева                                          37.Господин Георгиев Илиев

15.Михаил Иванов Недев                                           38.Симеон Вълчев Николов

16.Иван Йорданов Костов                                          39.Драгомир Петков Енев

17.Христофор Василев Маринов                              40.Красимир Асенов Демирев

18.Руси Латинов Ангелов                                            41.Тенур Люманов Абиев

19.Еленка Тодорова Михалева                                 42.Мария  Велинова Желева

20.Тодора Петрова Иванова

21.Ганчо Ганчев Стоянов

22.Младен Тодоров  Маринов

23.Желязко Димитров Михайлов

               На събеседването за длъжността не се явиха следните кандидати:

 

         1.Стефан Маринов Петров                       3.Боян Георгиев Ганчев             

         2.Диян Росенов Йорданов

          Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

 

Комисията предлага да се сключи трудов договор със следните кандидати:

 

  1.Васил Илиев Василев                                 17.Ганчо Ганчев Стоянов

  2.Зорница Стефанова Иванова                     18. Младен Тодоров Маринов

  3.Шабан Рифат Расим                                   19.Желязко Димитров Михайлов

  4.Марьо Енев Марков                                    20.Димитър Василев Маринов

  5.Иван Стефанов Драганов                            21.Пламен Станев Йорданов

  6.Христо Василев Христов                            22.Живко Петров Желев

  7.Веселин Димитров Радков                          23.Акиф Кадир Мехмед

  8.Радослав Иванов Радев                               24.Въльо Стоянов Георгиев

  9.Бейджан Демиров Ибрямов                        25.Златко Стефанов Андреев

  10.Исмет Исмаил Адил                                  26.Георги Атанасов Георгиев

  11.Георги Стоянов Стоянов                           27.Панчо Михайлов Панчев

  12.Тодор Стелиянов Георгиев                       28.Цеца Стефанова Димитрова

  13.Нели Кирова Минчева                               29.Господин Георгиев Илиев

  14.Иван Йорданов Костов                              30.Драгомир Петков Енев

  15.Христофор Василев Маринов                   31.Тенур Люманов Абиев

  16.Тодора Петрова Иванова

 

Като резерви са класирани следните кандидати:

 

  1.Михаил Иванов Недев

  2.Стоянка Митева Бонева

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.89° C ясно небе
Нагоре