Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Работник озеленяване" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 27.03.2019 г. комисия назначена със Заповед  № 374 от   27 .03. 2019 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

          Председател – Симеон Ванев Иванов, на длъжност Директор на ОБП  УДП,

         и членове:

                    1.Мартина Герджикова  - юрист в Община гр.Добрич,

                    2.Христина Симеонова Симанова – Желева – специалист озеленител,

                    3.Иванка Василева Радушева  – техник озеленител,

                    4.Светослав Симеонов Караиванов – техник  озеленител,

                    5.Магдалена Стоянова Хинева  -техник озеленител,

                    6.Мариана Керанова Хараламбиева – техник озеленител,

 

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в дейност ОЗЕЛЕНЯВАНЕ.

 

За участие документи са подадени от:

 

1.Васил Илиев Василев                                     24.Желязко Димитров Михайлов

2.Зорница Стефанова Иванова                         25.Веселин Валентинов Петров

3.Шабан Рифат Расим                                       26.Димитър Василев Маринов

4.Петър Енев Петров                                         27.Пламен Станев Йорданов

5.Марьо Енев Марков                                        28.Диян  Росенов  Йорданов                                  

6.Иван  Стефанов  Драганов                             29.Георги Асенов Ангелов

7.Христо Василев Христов                               30.Живко Петров Желев

8.Веселин  Димитров Радков                            31.Акиф Кадир Мехмед

9.Радослав  Иванов  Радев                                32. Въльо Стоянов Георгиев

10.Бейджан  Демиров Ибрямов                        33.Боян Георгиев Ганчев

11.Стефан  Маринов Петров                             34.Златко Стефанов Андреев

12.Исмет Исмаил  Адил                                     35.Георги Атанасов Георгиев

13.Георги Стоянов Стоянов                              36.Панчо Михайлов Панчев

14.Тодор Стелиянов Георгиев                          37.Ангелинка Маринчева Георгиева

15.Нели Кирова Минчева                                  38.Стоянка Митева Бонева        

16.Михаил Иванов Недев                                  39.Цеца Стефанова Димитрова

17.Иван Йорданов Костов                                 40.Господин Георгиев Илиев

18.Христофор Василев Маринов                      41.Симеон Вълчев Николов

19.Руси Латинов Ангелов                                  42.Драгомир Петков Енев

20.Еленка Тодорова  Михалева                         43.Красимир Асенов Демирев

21.Тодора Петрова Иванова                              44. Тенур Люманов Абиев

22.Ганчо Ганчев Стоянов                                  45.Мария Велинова Желева

23.Младен Тодоров Маринов

 

     След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора  - събеседване  - всички  кандидати.

   Събеседването ще се проведе на  01.04.2019 г. от 09,00 ч. в ОБП УДП                             Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта. Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

          Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

           

               

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.79° C ясно небе
Нагоре