Дейност 3 Чуждоезиково обучение (различно от предлаганите от ИПА)

Дейността включва организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служителите от администрацията на Община град Добрич, както следва:

Английски език:

Ниво А1 – 2 служители

Ниво А2 – 8 служители - надграждащо обучение

Ниво В1 – 6 служители – надграждащо обучение

 

Румънски език:

Начално ниво – 3 служители

 

Немски език:

Ниво А1 – 4 служители

 

Общо служители, заявили обучение – 23 служители, от които 22 жени и 1 мъж.

 

Изпълнител "Бестрейнинг" ОДД гр. Добрич, Договор № M13-22-91/18.08.2014 г. - U-02/16.10.2014, ДР-190.

 

 

Чуждоезиковите обучения по проект

„Надграждане на професионалната квалификация и компетентност

на служителите от Община град Добрич“ приключиха

 

Чуждоезиковите обучения започнаха в началото на м. ноември 2014 г. и приключиха на 25 март 2015 г.  В тях участваха 23 общински служители. Изпълнител на обществената поръчка бе добричкото дружество „БЕСТРЕЙНИНГ” ООД, което организира и проведе обученията съгласно сключен договор с общината във фиксирания 6-месечен срок.

В курса по английски език ниво А1 участваха 2 служители, в ниво А2 - 8 служители, а в ниво В1 - 6 служители. Още 4 души преминаха обучение в начално ниво по немски език, а други 3 – по румънски  език. Курсовете се проведоха в извънработно време. След издържан тест, всички 23 участници получиха сертификат за успешно приключване на съответното обучение. В попълнените въпросници за обратна връзка единодушно е изразена висока степен на удовлетвореност от работата на преподавателите, от предоставените учебни материали и всички организационни елементи на обученията. За обучаваните в нива А2 и В1 по английски език придобитите знания имат надграждащ характер.

 

Проектът се изпълнява съгласно Договор № М13-22-91/18.08.2014 г. между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е надграждане на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.                                 

 

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
23.78° C разкъсана облачност
Нагоре