Допуснати кандидати до оценка на Програма за управление

 

П Р О Т О К О Л  № 1

 

 Днес 27.03.2019 год. комисия назначена със заповед № 212/15.02.2019 год.   на Кмета на Община град Добрич, в състав:

      Председател : д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на  Община град Добрич;

      Секретар: Георги Ковачев – Главен експерт в общинска администрация, правоспособен юрист;

       и Членове:

 1. д-р Явор Милушев – Общински съветник, председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”, магистър по медицина;
 2. д-р Бисерка Пачолова - Общински съветник, член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика ”,  магистър по медицина;
 3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ – гр. Добрич

Проведе работно заседание във връзка с проверка наличието на подадени документи  в обявения краен срок  от кандидати за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД  град Добрич.

Комисията установи, че в указаният срок е подадено заявление за участие в конкурса от д-р Мариян Иванов Ананиев.

Комисията отвори плика с документите в присъствието на д-р Мариян Иванов Ананиев, кандидат за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД, по изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. и установи че:

 • Програмата за управление е приложена в отделен запечатан плик;
 • Всички документи са изрядно приложени.

      След направения обстоен преглед на всички документи, комисията взе следните,

   

                                                        РЕШЕНИЯ :

   

  1. Допуска д-р Мариян Иванов Ананиев - кандидат за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД в следващ етап на конкурса.

  2. Комисията да се събере на 02.04.2019 г. от 9:00 часа за оценка на “Програмата за управление“ и събеседване с кандидата за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД.

                    

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
21.24° C облачно
Нагоре