Допуснати кандидати до оценка на Програма за управление

 

П Р О Т О К О Л  № 1

 

 Днес 27.03.2019 год. комисия назначена със заповед № 212/15.02.2019 год.   на Кмета на Община град Добрич, в състав:

      Председател : д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на  Община град Добрич;

      Секретар: Георги Ковачев – Главен експерт в общинска администрация, правоспособен юрист;

       и Членове:

 1. д-р Явор Милушев – Общински съветник, председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”, магистър по медицина;
 2. д-р Бисерка Пачолова - Общински съветник, член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика ”,  магистър по медицина;
 3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ – гр. Добрич

Проведе работно заседание във връзка с проверка наличието на подадени документи  в обявения краен срок  от кандидати за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД  град Добрич.

Комисията установи, че в указаният срок е подадено заявление за участие в конкурса от д-р Мариян Иванов Ананиев.

Комисията отвори плика с документите в присъствието на д-р Мариян Иванов Ананиев, кандидат за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД, по изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. и установи че:

 • Програмата за управление е приложена в отделен запечатан плик;
 • Всички документи са изрядно приложени.

      След направения обстоен преглед на всички документи, комисията взе следните,

   

                                                        РЕШЕНИЯ :

   

  1. Допуска д-р Мариян Иванов Ананиев - кандидат за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД в следващ етап на конкурса.

  2. Комисията да се събере на 02.04.2019 г. от 9:00 часа за оценка на “Програмата за управление“ и събеседване с кандидата за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД.

                    

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.09° C облачно
Нагоре