Допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Управител" на ДКЦ I

П Р О Т О К О Л  № 2

 

Днес 02.042019 год., комисия назначена със заповед № 212/15.02.2019 год.   на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател : д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на  Община град Добрич;

Секретар: Георги Ковачев – ст. експерт МДТ, общинска администрация - правоспособен юрист;

и Членове:

  1. д-р Явор Милушев – Общински съветник – председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”, магистър по медицина;
  2. д-р Бисерка Пачолова - Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика ”,  магистър по медицина;
  3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ – Добрич.

 

обсъди и оцени представената от кандидата д-р Мариян Иванов Ананиев, Програма за развитието и дейността на лечебно заведение “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД , по изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. и прие следните

 

РЕШЕНИЯ :

 

1. Кандидатът за управител д-р Мариян Иванов Ананиев – получава средна оценка на представената Програма за развитие и дейността на лечебното заведение – Отличен /5,87/ и съгласно чл. 8, ал.3 Наредба №9 от 26.06.2000 г. се допуска до събеседване.

2. Събеседването с допуснатите кандидати за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД да се проведе на 02.04.2019 г. от 10,00 часа в Община град Добрич.

3. За решението на комисията кандидата да се уведоми по телефон и по имейла на кандидата.

 

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.33° C ясно небе
Нагоре