Дейност 5 Специализирани обучения

Предвидено е специализирано обучение с надграждащ характер – „Контрол и документиране на качеството на изпълнение на строителството“ - 9 експерти от администрацията.

По проект „Повишаване на квалификацията на служителите  от Община град Добрич“, ОПАК, който приключи през май 2014 г., се проведе специализирано обучение на тема „Инвеститорски контрол на строежи и ремонти“, в който бяха обучени 6 служители от дирекция УТИОС. В настоящия проект надграждаме познанията на експертите в областта на строителните дейности като се ориентираме към контрола и качеството на изпълнение на строителството и увеличаваме броя на служителите, които да бъдат обучени. Целта е да постигнем по-голяма ефективност на изпълнение, по-добър контрол и качество на изпълнение. 

Обучение на тема „Контрол и документиране на качеството на изпълнение на строителството“ - 9 експерти от администрацията – 4 мъже и 5 жени.

Изпълнител Дружество по ЗЗД "Инвеста", гр. София, Договор № М13-22-91/18.08.2014 г. - U-04/21.10.2014, ДР-193.

Обучението се проведе в периода 13-15 ноември 2014 г. в зала на х-л „Плиска”, к.к. Златни пясъци. В него участваха 9 служители от дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”. На всички участници са дадени сертификати за успешното им участие в обучението. Всеки участник предаде доклад за участието си. В попълнените карти за обратна връзка (от екипа и от изпълнителя) всички те изразиха удовлетвореност от качеството на обучението.

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
23.78° C ясно небе
Нагоре