Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Соц. работник" в ЦОП 2

Днес, 10.04.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 38 / 08.04.2019 г. на директора на ЦНСТДБУ и ЦОП 2 в състав:

Председател: Галина Неделчева – специалист социална услуга в ЦОП 2

и членове:

1. Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

Росица Василева – Атанасова    – психолог  в ЦОП 2

Галина Димитрова  – социален работник  в ЦНСТДБУ

Христина Дичева  – психолог  в ЦНСТДБУ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник  в ЦОП 2,

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

- Елена Димитрова Нейчева

- Виктория Славчева Митева

- Весела Илиева Иванова

- Галина Георгиева Петрова

- Гиновела Севдалинова Косева

-  Марияна Стефанова Георгиева

-  Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679

- Светлана Русева Комитова

- Лиляна Панайотова Стоянова

-  Валентина Димитрова Георгиева

-  Александрина Иванова Иванова 

-  Махмуд Неждетов Махмудов 

-  Златина Ангелова Стойнова    

    

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

 

Кандидатите са оценени както следва:

- Гиновела Севдалинова Косева-  109  точки

- Виктория Славчева Митева    -  104  точки

- Елена Димитрова Нейчева   - 103  точки

- Златина Ангелова Стойнова -  99 точки

- Галина Георгиева Петрова   -  84 точки

- Валентина Димитрова Георгиева  - 75 точки

- Александрина Иванова Иванова   - 74 точки

- Светлана Русева Комитова  - 63 точки

- Марияна Стефанова Георгиева – 44 точки

- Заличени лични данни, съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 – 44 точки

- Лиляна Панайотова Стоянова-  33 точки

- Весела Илиева Иванова- 25  точки

 

На събеседване не се яви: Махмуд Неждетов Махмудов

Комисията предлага на Директора на ЦОП 2 да сключи трудов договор с класиралите се на първо и второ място: Гиновела Севдалинова Косева и  Виктория Славчева Митева   на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
32.41° C ясно небе
Нагоре