Обявление за длъжността "Огняр" в ясла № 6

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска ясла  № 6 ул.“Васил Петлешков“ № 46 обявява 1/едно/свободно работно място за длъжността „Огняр ”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – обслужване на отоплителната система в Детската ясла

1.2. Цел на длъжността –  Осигуряване на цялостно оптимално функциониране на

отоплителните система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване .

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно и удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и да работи с газови съоръжения.

11.4. Години професионален опит – не се изисква

1.5. Допълнителни изисквания – дърводелски , строителни , ел.уреди и др.умения

са предимство.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено  образование,придобита допълнително професионална квалификация, правоспособност.

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и допълнителна професионална квалификация.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла № 6 „Първи юни“, ул. „Васил Петлешков“,  № 46 ,  всеки  делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа. Тел. за контакти: 058  602562

 

4. Краен срок за подаване на документите22.04.2019 до 03.05.2019 г.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла.

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
17.87° C облачно
Нагоре