Окончателни резултати от конкурс за длъжността "Директор" на ДЯ № 5 "Пролет"

Днес, 16.05.2019 г., комисия, назначена със Заповед № 604/10.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател:            Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич

Членове:

1. Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

2. Д-р Бисерка Пачолова – общински съветник в Община град Добрич, член на ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“;

3. Д-р Димитринка Петрова – главен експерт към Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич;

4. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич,

проведе третия етап от конкурсната процедура - интервю с явилите се кандидати за длъжността „директор” на Детска ясла № 5 „Пролет“ в Община град Добрич. Кандидатите бяха запознати с начина на провеждане на интервюто и със системата за определяне на резултатите.

Комисията проведе интервюто с допуснатите кандидати в съответствие с изискванията, определени в Заповед № 586 от 09.05.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. С оглед равнопоставеност на кандидатите всеки член на конкурсната комисия зададе еднакви въпроси, като извърши преценка по 5-степенна скала на професионалните и деловите им качества. Въз основа на отговорите на кандидатите всеки член на конкурсната комисия попълни оценъчна карта № 1.

Вследствие на извършеното оценяване, комисията вписа в оценъчна карта № 2 получения резултат от интервюто на всеки кандидат, който е сбор от оценките на отделните членове на комисията с точност до единица.

Окончателният резултат на всеки кандидат от проведения конкурс се формира като сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и на интервюто, оформени в оценъчна карта № 3.

Окончателните резултати от проведения конкурс за „директор“ на Детска ясла № 5 „Пролет“ са:

 

 

 

Име, Презиме, Фамилия

 

ТЕСТ

ИНТЕРВЮ

Окончателен резултат

Класиран кандидат

Брой верни отговора

Точки

Допуснат до интервю

Точки

Стоянка Петрова

21

21

ДА

87

108

ДА

Миглена Григорова

20

20

ДА

58

78

ДА

Ваня Тодорова

25

25

ДА

70

95

ДА

Мария Боянова

25

25

ДА

92

117

ДА

 

Конкурсната комисия класира кандидатите, които са получили резултат най-малко 15 точки на теста и най-малко 55 точки на интервюто, както следва:

На първо място:

Мария Боянова

117 точки

           

На второ място:

Стоянка Петрова

108 точки

 

На трето място:

Ваня Тодорова

95 точки

 

На четвърто място:

Миглена Григорова

78 точки

           

Резултатите от конкурса на преминалите двата етапа кандидати да се съобщят в 3-дневен срок от приключването на конкурса, с писмо (лично или с обратна разписка) или по електронната поща.

В 3-дневен срок от приключването на конкурса цялата събрана в хода на конкурсната процедура документация, се представя на Кмета на Община град Добрич.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.87° C слаб дъжд
Нагоре