Обява за свободно работно място за длъжността "зооинженер" в ОП "Център за защита на природата и животните"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Зооинженер в ОП „Център за защита на природата  и животните“

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: - Контролна, организаторска и аналитична; Работа с физически и юридически лица – изпълнители  и доставчици;

1.2. Цел на длъжността:

Диета, нужди и условия на животните. Превантивен контрол. Аранжиране на огражденията.Завеждане картотека  за животните .

Да наблюдава и контролира общата хигиена и техническото състояние на помещенията.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавар”

1.4. Специалност, по която е придобито образованието: „Зооинженер“

1.5. Години професионален опит: 2 (две) години професионален опит по специалността;

1.6. Допълнителни изисквания:

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „Център за защита на природата  и животните“, град Добрич, ул. “Никола Петков“ №15, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията,                       работно място „Деловодство“.

Лица за контакти: Християн Ивелинов Христов-директор

Телефон за контакти: . 0894541521 и  0892603008

4. Краен срок за подаване на документите: 30.05.2019 година включително.

5. Етапи на подбора:

5.1. Допускане по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в  ОП „Център за защита на природата и животните”.

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.38° C разкъсана облачност
Нагоре