Окончателни резултати от събеседване за длъжноста "библиотекар" в РБ "Дора Габе"

Днес 29.05.2019 г. Комисия назначена със съгласно Заповед № 05/13.05.2019 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове:1.Галя Маринова Гочева – Главен библиотекар, направление ББИО

                 2. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

                 3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител

Комисията проведе интервю/събеседване за заемане на две свободни работни места на длъжност „Библиотекар”.

Според утвърдените правила за провеждане на събеседването окончателния резултат на всеки кандидат се формира от общия сбор точки по всички критерии за оценка.

В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60 % от максимално възможния окончателен резултат (30 от макс. 50 т.).

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Красимира Жечева Димитрова

Галина Стефанова Златева

Росица Лазарова Лазарова

Мария Димитрова Григорова

Кремена Стефанова Кирова

Светлана Иванова Господинова

Магдалена Иванова Иванова

Искрен Гришев Абаджиев

Детелина Руменова Костадинова

 

На събеседването не се яви Красимира Жечева Димитрова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе шест предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Окончателната оценка на всеки кандидат е нанесена  на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 1 към Протокола), веднага след приключването му.  

Кандидатите се класират както следва:

Детелина Руменова Костадинова      Общ резултат -      38  точки

Кремена Стефанова Кирова                 Общ резултат -      34 точки

Искрен Гришев Абаджиев                     Общ резултат -      32 точки

 

Комисията предлага на Директора на  РБ „Дора Габе” гр. Добрич да сключи с класираните на първо и второ място кандидати трудови договори за двете свободни работни места. Класираният на трето място кандидат остава резерва.

Решението на комисията с класираните кандидати ще бъде публикувано на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg, електронната страница на Община град Добрич, както и на Фейсбук страницата библиотеката.

Всички останали кандидати, явили се на събеседването ще бъдат уведомени за постигнатия личен резултат с писмо на електронна поща, посочена в автобиографията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
23.66° C предимно ясно
Нагоре