Обява за свободно работно място за длъжността Главен специалист „Общинска собственост- наеми“ в дирекция „Общинска собственост“

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Главен специалист „Общинска собственост- наеми“, дирекция „Общинска собственост“.

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Изпълнява дейността по отдаване под наем на обекти общинска собственост.

1.1. Цел на длъжността: Да провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на общинската собственост.

1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование;

1.3. Професионална област – не се изисква;

1.4. Професионален опит: 2 години трудов стаж;

1.5. Допълнителни изисквания: Компютърни умения.

           

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт ЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

4. Краен срок за подаване на документите: 14.06.2019 година включително.

5. Етапи на подбора:

5.1. Допускане по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

Актуално

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя

25.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни, организиран на 29.10.2021 г. се отменя.  

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя
ВИЖ ДОБРИЧ
14.6° C ясно небе
Нагоре