Окончателни резултати от събеседване за длъжността "разносвач на храна" в ДСП

Днес, 05.06.2019г. Комисия, назначена със Заповед №26/04.06.2019 г.  на директора на Домашен социален патронаж в състав:

Председател и членове: Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д ”ХД”

 1. Ивелина Андреева Йорданова – разносвач на храна
 2. Мария Маринова Стоянова   – разносвач на храна

проведе събеседване с кандидатите за длъжността разносвач на храна в Домашен социален патронаж.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 1. Милена Господинова Петрова
 2. Миглена  Иванова Ангелова
 3. Маргарита Иванова Тодорова
 4. Дияна Евелинова Кирова
 5. Росица Христова Стоянова
 6. Веселинка Иванова Петкова
 7. Недка Великова Недялкова
 8. Мариана Ангелова Желязкова
 9. Деница Петкова Георгиева
 10. Анелия Тошева Тодорова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 – то балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

На събеседването не се явиха Миглена  Иванова Ангелова и Дияна Евелинова Кирова

Кандидатите са оценени както следва:

 1. Маргарита Иванова Тодорова - 69т.

2. Росица Христова Стоянова     - 67т.

            3. Анелия Тошева Тодорова        - 65т.

           4. Мариана Ангелова Желязкова -57т.

           5. Милена Господинова Петрова -48т.

           6. Недка Великова Недялкова     - 43т.

           7. Деница Петкова Георгиева      -30т.

8. Веселинка Иванова Петкова  - 16т.

 

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Маргарита Иванова Тодорова  на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя,при установено работно време осем часа.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре