Обявление за длъжността "Помощник готвач" в Детска Градина № 24 „Приказен свят”

О б я в л е н и е

 

Детска Градина  № 24 „Приказен свят” град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжност помощник готвач  в детска градина :

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

        1.1. Област на дейност: - Кулинарна;

              1.2. Цел на длъжността: Производство на готварска продукция за деца ;

             1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно с квалификация, средно с квалификация по част от професия;

     Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;

      Допълнителни изисквания: - организаторски умения, отговорност,работа в екип.

      2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за средно образование и придобита  професионална квалификация за помощник готвач;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации,ако има такива.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 24 „Приказен свят”, ул. “Дунав “ №16, от 9:00 часа до 12:00 часа 

Лице за контакти:  Яна Димова                  Телефон за контакти: 058602263

      4. Срок за подаване на документите: от 09.07.2019 година до 19.07.2019г. – 12.00 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

       С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ за работно време от осем часа и във връзка чл.70 ал.1, уговорен в полза на работодателя за едното свободно място.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността помощник готвач   в ДГ № 24“Приказен свят “ град Добрич  – ул. „Дунав“ №16.

 

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
1.6° C облачно
Нагоре