Обявление за 3 свободни работни места за длъжността "Медицинска сестра", едно работно място за "медицински фелдшер" и едно за "лекар" във Функция "Здравеопазване"

Обявление

Обявявам три свободни работни места за длъжността „медицинска сестра“ , едно работно място за длъжността „медицински фелдшер“ и едно работно място за  длъжността „лекар“  в Дирекция „Хуманитарни дейности”  Функция  Здравеопазване  в Община град Добрич

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

   

        1.1. Област на дейност: - Здравеопазване ;

        1.2. Цел на длъжността: - оказва  първа медицинска  помощ при спешни и неотложни състояния на децата в детската  градина или  училище, организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване  или ограничаване на рискови фактори  в детското и училищно  заведение.

        1.3. Изисквана минимална степен и област на завършено образование: за длъжностите  медицинска сестра и фелдшер - с образователно- квалификационна  степен специалист или бакалавър, специалност медицинска сестра ,съответно мед. фелдшер, за  лекар – висше образование , степен магистър с правоспособност лекар

        1.4. Години професионален опит: една година професионален опит по специалността /или без професионален опит;

        1.5.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца, ученици творчески интереси, новаторско отношение към труда ,умения за  работа в екип.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

               2.1. Заявление за участие (образец);

              2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

             2.3. Автобиография;

            2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. „България“ №12, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа в „Център за услуги и информация“, работно място „деловодство“, ет.1,

Лице за контакт : Фатма Капитанова , телефон за контакт: 0876103017

 

     4. Срок за подаване на документите: 30.07.2019 година включително.

 

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, с допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени  допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат за мед. фелдшер, ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1, от КТ , във връзка с чл.70 ал.1.

С избрания кандидат за лекар, ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1, от КТ , във връзка с чл.70 ал.1.

За длъжността медицинска сестра  с класираните  кандидати от 1-во и 2-ро място, ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1, от КТ  във връзка с чл.70 ал.1, с класиралия се на 3-то място ще бъде сключен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.43° C разкъсана облачност
Нагоре