Окончателни резултати от събеседване за длъжността Главен експерт "Проекти и програми"

 

             П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 16.07.2019 г. Комисия, назначена със Заповед № 976/15.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ, Община град Добрич

и членове:

1. Петър Андреев Енев - Директор на дирекция ИРЕФОП;

2. Ивелина Величкова Никова – Главен експерт „Проекти и програми“, отдел ИРЕФ, дирекция  ИРЕФОП;

3. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

      4. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Главен експерт „Проекти и програми“, отдел ИРЕФ, дирекция ИРЕФОП.

До събеседването за длъжността са допуснати: Валентина Георгиева, Мирослава Маринова,  Илияна Райкова, Яна Янева,  Ивелина Илиева и Надежда Иванова.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

За събеседване не се явиха: Валентина Георгиева и Илияна Райкова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат , веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Първо място - Надежда Иванова …………………………………..116 точки;

Второ място - Ивелина Илиева ………….………………………..…93 точки;

Трето място - Мирослава Маринова..……………………….……....79 точки;

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата, получил най-висок брой точки и класиран на първо място.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.72° C разкъсана облачност
Нагоре