Обява за свободно работно място за длъжността "Детегледач" в КСУ

Комплекс за социални услуги обявява четири свободни работни места за длъжността:

 

ДЕТЕГЛЕЧАЧ

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - социални дейности;

      1.2. Цел на длъжността: ежедневна грижа за деца и младежи с увреждания - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в КСУ;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

      1.4. Години професионален опит:  без професионален опит.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в КСУ, ж.к „Балик – Йовково юг “ № 72, в стаята на директора всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16.00 часа.

Телефон за контакти: 0893 331 150

     4. Срок за подаване на документите: 20.08.2019 година включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, информация с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на Официалната електронна страница на Община град Добрич. С класираните на първо и второ място кандидати ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, а с класираните на трето и четвърто място, трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 от КТ, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време  осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.32° C разкъсана облачност
Нагоре