Окончателни резултати от събеседване за мед. сестра, мед. фелдшер и лекар в Дирекция "Хуманитарни дейности"

Днес, 02.08.2019 г. комисия назначена със Заповед №982/17.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Нели Желева – Главен експерт  „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности” и членове:

         1. д-р  Димитринка  Петрова - Главен експерт в  Дирекция „Хуманитарни дейности”

         2. Иванка Вълкова  - специалист ТРЗ в Дирекция „Хуманитарни дейности,

проведе събеседване с кандидатите за длъжностите медицинска сестра, медицински фелдшер и лекар в Дирекция „Хуманитарни дейности”

 

До събеседване  за длъжността медицински фелдшер  е допусната:

      1.Маргарита Георгиева Вълчанова

 

До събеседване за длъжността медицинска сестра са допуснати:

   1. Соня Иванова Зоровска  - Иванова

   2. Станимира Недева Петрова

   3. Лейсан  Ялчън  Кяшифова

   4. Ваня Станева Тодорова

   5. Ивелина Тодорова Николова – Атанасова

   6. Мариана Великова Маркова

 

За длъжността лекар няма явили се кандидати.

 

Всеки член от комисията вписва оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение 1 към протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение №2 към Протокола),  веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

За длъжността медицински фелдшер – Маргарита Георгиева Вълчанова – 71 точки

 

За длъжността медицинска сестра както следва:

Соня Иванова  Зоровска  - Иванова -   63 точки

Лейсан  Ялчън  Кяшифова-     58 точки

Ивелина Тодорова Николова – Атанасова - 46 точки

Ваня Станева Тодорова - 45 точки

Станимира Недева Петрова -     31 точки

Мариана Великова Маркова - 21 точки

 

Комисията  предлага на Кмета  на Община град  Добрич да сключи трудов договор:

 -  за длъжността медицински фелдшер на основание  чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1, с класиралия се кандидат Маргарита Георгиева Вълчанова

 -  за длъжността медицинска сестра на основание  чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1, с класиралите се на първо и второ място кандидатите Соня Иванова  Зоровска  - Иванова и Лейсан  Ялчън  Кяшифова.

 - за длъжността медицинска сестра на основание  чл.68, ал.1,т.3 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1, с класиралия се кандидат на трето място Ивелина Тодорова Николова – Атанасова.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.4° C ясно небе
Нагоре