Обява за 3 свободни работни места за длъжността "учител" в ДГ №26 "Звънче"

ДГ № 26 „Звънче” град Добрич обявява три работни места за длъжността "учител" в  Детска градина

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - педагогическа  дейност;

1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната образователно-възпитателна работа с деца от 3 до7 години – обучение, възпитание, социализация и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше - степен Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – предучилищна педагогика;предучилищна и начална педагогика; Предучилищна педагогика с изучаване на чужд език

1.5   Години професионален опит: не се изисква

Допълнителни изисквания: - много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, комуникативност, владеене на чужд език/ английски /, организаторски умения, поемане на отговорност.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Автобиография;

2.3. Копие от документи за висше образование и придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 26„Звънче”, ул.”Димитър Ковачев “ №2,  всеки делничен ден от 8:30 часа до 13:30 часа ,

Лица за контакти:Нелка Ненчева – Директор на ДГ№26  Телефон за контакти: 058/660350, 0884311413;

4. Срок за подаване на документите: от 07.08.2019г до 14.08.2019г включително

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните трима кандидати класирани на първо, второ и трето място ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1, и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорено в полза на работодателя; работно време на обявената длъжност – осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в момента на подаване на документите в кабинета на директора.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.02° C разкъсана облачност
Нагоре