Обява за 3 свободни работни места за длъжността "учител" в ДГ №26 "Звънче"

ДГ № 26 „Звънче” град Добрич обявява три работни места за длъжността "учител" в  Детска градина

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - педагогическа  дейност;

1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната образователно-възпитателна работа с деца от 3 до7 години – обучение, възпитание, социализация и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше - степен Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – предучилищна педагогика;предучилищна и начална педагогика; Предучилищна педагогика с изучаване на чужд език

1.5   Години професионален опит: не се изисква

Допълнителни изисквания: - много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, комуникативност, владеене на чужд език/ английски /, организаторски умения, поемане на отговорност.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Автобиография;

2.3. Копие от документи за висше образование и придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 26„Звънче”, ул.”Димитър Ковачев “ №2,  всеки делничен ден от 8:30 часа до 13:30 часа ,

Лица за контакти:Нелка Ненчева – Директор на ДГ№26  Телефон за контакти: 058/660350, 0884311413;

4. Срок за подаване на документите: от 07.08.2019г до 14.08.2019г включително

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните трима кандидати класирани на първо, второ и трето място ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1, и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорено в полза на работодателя; работно време на обявената длъжност – осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в момента на подаване на документите в кабинета на директора.

Актуално

Община Добрич: На 8 юли ще бъде извършена обработка срещу комари по нов метод

07.07.2020

Община Добрич информира гражданите, че на 8.07.2020 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Община Добрич: На 8 юли ще бъде извършена обработка срещу комари по нов метод
ВИЖ ДОБРИЧ
30.5° C умерен дъжд
Нагоре