Обява за свободно работно място за длъжността "общ работник" в ЦЗПЖ

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Общ работник в ОП „Център за защита на природата и животните“

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност: -  Зоопарк.

      1.2. Цел на длъжността: Поддържане  хигиена  в двора  на Зоопарка. Почистване, поддържане и ремонти  на материалната база и техниката  в  Зоопарка.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно

      1.4. Години професионален опит: 2 (две) години  трудов стаж

      1.5. Допълнителни изисквания: Работа с ел. инструменти, В и К дейности, дърводелски  дейности

2.   Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „Център за защита на природата  и животните“, град Добрич, ул. “Никола Петков“ №15, всеки делничен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16.00 ч., след завеждане на заявленията, работно място „Деловодство“.

Лица за контакти: Християн Ивелинов Христов-директор, телефон: 0894541521

4. Краен срок за подаване на документите: 20.08.2019 година включително.

5. Етапи на подбора:

5.1. Допускане по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в ОП „Център за защита на природата и животните”.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.73° C предимно ясно
Нагоре