Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №12, "Щурче"

Днес, 09.08.2019 г. в 08.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 81/ /05.08.2019 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“:

Председател: Нели Желева – главен експерт в ДХД при Община град Добрич

и членове:

1. Горан Панов - главен експерт в ДХД при Община град Добрич;

2. Димитрина Русева - главен експерт в ДХД при Община град Добрич.

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността “учител”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

Документи за участие са подадени от:

Калинка Димитринова Георгиева

Еманоела Николаева Радева

Павлина Стефанова Иванова

Галина Георгиева Петрова

Таня Йорданова Милчева

Радослава Златкова Георгиева

Елена Даниелова Манева

Ивелина Иванова Топалова

Христина Ивелинова Близнакова

Йорданка Димитрова Костадинова

Мария Атанасова Атанасова

Ивелина Любомирова Георгиева

Радка Андреева Иванова

Росица Веселинова Великова

Севдалина Давидова Асенова

Невена Генчева Савева

Мая Генчева Андонова

Айсел Мустафа Халил

Росица Светлозарова Монова

Миглена Петрова Иванова

Павлета Петрова Иванова

Филка Събева Крумова

Миглена Койчева Митева

Ивелина Михайлова Димитрова

Деница Минчева Атанасова

Мирослава Стефанова Георгиева

Христо Митков Димитров

Оксана Викторовна Иванова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Ивелина Иванова Неделчева

Юлияна Иванова Атанасова

Симона Светославова Миланова

Венета Веселинова Атанасова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Калинка Димитринова Георгиева

Еманоела Николаева Радева

Павлина Стефанова Иванова

Таня Йорданова Милчева

Радослава Златкова Георгиева

Елена Даниелова Манева

Ивелина Иванова Топалова

Христина Ивелинова Близнакова

Мария Атанасова Атанасова

Радка Андреева Иванова

Росица Веселинова Великова

Севдалина Давидова Асенова

Невена Генчева Савева

Мая Генчева Андонова

Айсел Мустафа Халил

Миглена Петрова Иванова

Павлета Петрова Иванова

Филка Събева Крумова

Миглена Койчева Митева

Ивелина Михайлова Димитрова

Деница Минчева Атанасова

Мирослава Стефанова Георгиева

Христо Митков Димитров

Оксана Викторовна Иванова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Ивелина Иванова Неделчева

Венета Веселинова Атанасова

 

Комисията не допуска до събеседване:        

               1. Галина Георгиева Петрова

               2. Йорданка Димитрова Костадинова

               3. Ивелина Любомирова Георгиева

               4. Росица Светлозарова Монова

               5. Юлияна Иванова Атанасова

               6.  Симона Светославова Миланова

тъй като не отговарят на изискванията за завършена специалност и нямат професионална квалификация детски учител, съгласно чл. 24 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 13.08.2019 г. от 08,00 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
10.8° C облачно
Нагоре