Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №18 "Дора Габе"

Днес 12.08.2019 год. комисия назначена със заповед № 123/ 09.08.2019 год.на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

1.Председател – Валя Любомирова – старши учител

2.Членове              Нели Желева – гл.експерт кадрова политика при Община град Добрич

                              Ивелина Костадинова – старши учител

                              Красимира Димитрова – учител

                             

Извърши процедура по допускане на кандидатите за длъжността „Учител в детска градина“ до събеседване въз основа на подадените документи .

За участие документи бяха подадени от двадесет и един кандидата, всеки от тях е вписан във входящия дневник на детската градина.

Комисията реши, допуска до събеседване следните кандидати:

Таня Йорданова Милчева – вх.№50/05.08.2019 год. 

Радка Андреева Иванова – вх.№51/05.08.2019 год.

Ивелина Иванова Топалова – вх.№52/05.08.2019 год.

Калинка Димитринова Георгиева – вх.№53/05.08.2019 год.

Севдалина Давидова Асенова – вх.№54/05.08.2019 год.

Невена Генчева Савева – вх.№55/06.08.2019 год.

Мая Генчева Андонова – вх.№56/06.08.2019 год.

Айсел Мустафа Халил – вх.№57/06.082019 год.

Павлета Петрова Иванова – вх.№58/06.08.2019 год.

Росица Веселинова Великова – вх.№60/06.08.2019 год.

Миглена Койчева Митева – вх.№61/07.08.2019 год.

Деница Минчева Атанасова – 62/07.08.2019 год.

Филка Събева Крумова – вх.№63/07.08.2019 год.

Венета Веселинова Атанасова – вх.№64/08.08.20149 год.

Еманоела Николаева Радева – вх.№66/09.08.2019 год.

Райна Митева Михалева – вх.№67/09.08.2019 год.

Мария Атанасова Атанасова – вх.№68/09.08.2019 год.

Оксана Викторовна Иванова – вх.№69/09.08.2019 год.

Всеки от горе цитираните лица е представил исканите документи и притежава професионална квалификация „Детски учител“ необходима за заемане на длъжността „Учител в датска градина“.

Комисията реши, не допуска до събеседване кандидатите :

Галина Георгиева Петрова – вх.№49/05.08.2019 год.

Ивелина Любомирова Георгиева – вх.№59/06.08.2019 год.

Юлиана Иванова Атанасова – вх.№65/08.08.2019 год.

Цитираните лица не притежават професионална квалификация „Детски учител“  /Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.24./.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването – 14.08.2019 год. / сряда/ от 10:00 часа.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.04° C ясно небе
Нагоре