Протокол от проведено интервю за длъжността "младежки работник" по проект "Младежки център Добрич - Вашето утре"

ПРОТОКОЛ 2/ 06.10.2014 г.

 

ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК” ПО ПРОЕКТ BG06 – 102 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО УТРЕ“,

ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“, КОМПОНЕНТ 1 ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009 - 2014

 

Конкурсната  комисия,  назначена със заповед №904/27.08.2014  г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Камелия Койчева, Зам.- кмет ХД на Община град Добрич;

и членове:

 1. Стоянка Казанлиева гл. експерт ЧР, Дирекция „Бюджет и финанси“
 2. Николета Коларова ст. юрисконсулт, Дирекция АПИТО
 3. Мариела Николова ст. експерт, Дирекция ИРЕФ
 4. Христо Божков гл. експерт, Дирекция ИРЕФ

 

Проведе интервю с явилите се кандидати по реда на постъпване на заявленията им:

 

 1. Галина Тошкова Костадинова
 2. Цветелина Георгиева Добрева

 

За интервю не се яви следният допуснат кандидат: Добромира Петкова Петкова.

 

Председателят на комисията обяви регламента за провеждането на интервюто:

 • на всички кандидати се зададоха 5 еднакви въпроса;
 • кандидатите бяха оценявани с оценка от 1 до 5 за всеки въпрос, като 5 е най-високата оценка;
 • максималният резултат, който кандидатът може да получи е 125 точки.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

Комисията вписа оценките си в отделни за всеки от кандидатите карти - приложени към протокола.

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

 

Въз основа на определените единни критерии, резултатите от интервюто, са представени в следващата таблица:

 

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

 1.  

Галина Тошкова Костадинова

104 точки

 1.  

Цветелина Георгиева Добрева

108 точки

 

 

 

След приключване на интервюто, конкурсната комисия класира кандидатите както следва:

Име, презиме и фамилия

Брой точки

 1.  

Цветелина Георгиева Добрева

108 точки

 1.  

Галина Тошкова Костадинова

104 точки

 

Предвид обявената 1(една) позиция, класиран да заеме длъжността „Младежки работник“ в Младежки център Добрич е:

 

 

Цветелина Георгиева Добрева

 

 

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор за заемане на длъжността „Младежки работник“ с класираният първи кандидат.

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ /П/

Дата: 06.10.2014 г.

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература

12.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.   Скъпи приятели, предстои Нощта на литературата. Очакваме Ви в Регионална библиотека „Дора Габе“, Дом-паметник „Йордан Йовков“ и Музея в Градски парк...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература
ВИЖ ДОБРИЧ
10.91° C облачно
Нагоре