Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №12 "Щурче"

Днес, 13.08.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 81 /05.08.2019 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче”“ в състав:

Председател: Златинка Кирчева Великова - старши учител

  и членове:

1. Живка Маринова Трифонова - старши учител

2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни  дейности”, Община град Добрич.

проведе събеседване с кандидатите за длъжността учител в Детска градина № 12 „Щурче”.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

Калинка Димитринова Георгиева

Еманоела Николаева Радева

Павлина Стефанова Иванова

Таня Йорданова Милчева

Радослава Златкова Георгиева

Елена Даниелова Манева

Ивелина Иванова Топалова

Христина Ивелинова Близнакова

Мария Атанасова Атанасова

Радка Андреева Иванова

Росица Веселинова Великова

Севдалина Давидова Асенова

Невена Генчева Савева

Мая Генчева Андонова

Айсел Мустафа Халил

Миглена Петрова Иванова

Павлета Петрова Иванова

Филка Събева Крумова

Миглена Койчева Митева

Ивелина Михайлова Димитрова

Деница Минчева Атанасова

Милослава Стефанова Георгиева

Христо Митков Димитров

Оксана Викторовна Иванова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Ивелина Иванова Неделчева

Венета Веселинова Атанасова

  

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график, с изключение на:    

      1. Павлина Стефанова Иванова;

      2. Севдалина Давидова Асенова;

      3. Оксана Викторовна Иванова,

което ги изключва от класиране.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение №2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 45.

 

Класираните от първо до пето място са както следва:

Елена Даниелова Манева                 -   44  точки

Радослава Златкова Георгиева         -   40  точки

Таня Йорданова Милчева                -   38   точки

Невена Генчева Савева                     -   37  точки

Мая Генчева Андонова                     -   36  точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска градина №12 „Щурче“ да  сключи трудов договор с Елена Даниелова Манева на основание чл. 67, ал. 1 във връзка с чл 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя и с Радослава Златкова Георгиева на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
29.49° C предимно облачно
Нагоре