Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №18 "Дора Габе"

Днес, 14.08.2019 г., комисия, назначена със заповед №129 от 09.08.2019 год. на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

Председател :     Валя Любомирова  – старши учител

Членове :              Нели Желева – гл.експерт кадрова политика при Община град Добрич

                              Ивелина Костадинова – старши учител

                              Красимира Димитрова - учител,

проведе събеседване с кандидатите  за длъжността „Учител в ДГ „ в ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич.

До събеседване бяха допуснати:

 1. Таня Йорданова Милчева – вх.№50/05.08.2019 год. 
 2. Радка Андреева Иванова – вх.№51/05.08.2019 год.
 3. Ивелина Иванова Топалова – вх.№52/05.08.2019 год.
 4. Калинка Димитринова Георгиева – вх.№53/05.08.2019 год.
 5. Севдалина Давидова Асенова – вх.№54/05.08.2019 год.
 6. Невена Генчева Савева – вх.№55/06.08.2019 год.
 7. Мая Генчева Андонова – вх.№56/06.08.2019 год.
 8. Айсел Мустафа Халил – вх.№57/06.082019 год.
 9. Павлета Петрова Иванова – вх.№58/06.08.2019 год.
 10. Росица Веселинова Великова – вх.№60/06.08.2019 год.
 11. Миглена Койчева Митева – вх.№61/07.08.2019 год.
 12. Деница Минчева Атанасова – 62/07.08.2019 год.
 13. Филка Събева Крумова – вх.№63/07.08.2019 год.
 14. Венета Веселинова Атанасова – вх.№64/08.08.20149 год.
 15. Еманоела Николаева Радева – вх.№66/09.08.2019 год.
 16. Райна Митева Михалева – вх.№67/09.08.2019 год.
 17. Мария Атанасова Атанасова – вх.№68/09.08.2019 год.
 18. Оксана Викторовна Иванова – вх.№69/09.08.2019 год.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и събеседването, като зададе четири предварително формулирани въпроса  /еднакви за всеки от кандидатите/.                               

Всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, вписани в оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/.

Класиралите се от първо до пето място кандидати са:

КАНДИДАТ

ОКОНЧАТЕЛНА

ОЦЕНКА

1.

Таня Йорданова Милчева – вх.№50/05.08.2019 год. 

96 точки

2.

Росица Веселинова Великова – вх.№60/06.08.2019 год.

84 точки

3.

Филка Събева Крумова – вх.№63/07.08.2019 год.

75 точки

4.

Калинка Димитрова Георгиева – вх.№53/05.08.2019 год.

67 точки

5.

Невена Генчева Савева – вх.№55/06.08.2019 год.

66 точки

            На събеседването не се явиха:

 • Севдалина Давидова Асенова
 • Еманоела Николаева Радева
 • Айсел Мустафа Халил
 • Оксана Викторовна Иванова

Комисията  предлага на Директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ гр. Добрич да сключи трудов договор с Таня Йорданова Милчева на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Община град Добрич: Поради подмяна на техническо оборудвана на 29 септември няма да има достъп до няколко услуги на Община град Добрич

28.09.2021

Община град Добрич информира, че на 29.09.2021 г/утре/ от 14.00 до 15.00 часа няма да има достъп до няколко услуги на общината поради подмяна на техническо оборудване, а именно: -страницата на Детска млечна кухня; -страницата...

Община град Добрич: Поради подмяна на техническо оборудвана на 29 септември няма да има достъп до няколко услуги на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
15.06° C облачно
Нагоре