Окончателни резултати от събеседване за длъжността "мед. сестра" в ДЯ №5 "Пролет"

Днес, 19.06.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 79 / 17.06.2019 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ в състав:

Председател: Павлина Иванова Маринова  - педагог

и членове:

1. Нели Желева  - гл. експерт  „Кадрова политика“

2. Зорница Борисова – мед.сестра

3. Мария Кръстева – мед. сестра,

4. Дияна Колева – педагог

проведе събеседване с кандидатите за длъжността мед.сестра в Детска ясла № 5 „Пролет“- ул.“Екзарх Антим „ №2.

До събеседване за длъжността са  допуснати:

Даниела Господинова Калева- Симеонова

2. Ивелина Тодорова Николова - Атанасова

Кандидатите  се явиха на събеседването.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

Кандидатите се класират както следва:

             1.Даниела Господинова Калева- Симеонова – 122 точки

             2.Ивелина Тодорова Николова – Атанасова – 92 - точки

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ да сключи трудов договор с класираният участник Даниела Господинова Калева- Симеонова                             на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C облачно
Нагоре