Допуснати до събеседване кандидати за "учител" в ДГ №26 "Звънче"

Днес, 15.08.2019 г.,в 8.00ч. комисия  назначена със Заповед № 251/14.08.2019 г. в състав:

Председател  - Валентина Георгиева Малджиева – Старши учител при ДГ№”Звънче”

Членове: 

1. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

2. Светлана Матеева Копаранова  -  старши учител в ДГ№26 „Звънче”      

и Директора на ДГ№ 26 „Звънче”- Нелка Ненчева Василева

проведе работно заседание за проверка по документи за допускане на кандидатите до участие в събеседване за  длъжността „учител” в  ДГ №26 „Звънче“ .

 

За участие документи са подадени от :

Радка Андреева Иванова

Румена Калчева Енчева

Павлена Петрова Иванова

Галина Георгиева Петрова

Венета Веселинова Атанасова

Еманоела Николаева Радева

Миглена Койчева Митева

Мария Атанасова Атанасова

Таня Йорданова Милчева

Оксана Викторовна Иванова

Ивелина Иванова Топалова

Деница Минчева Атанасова-

Женя Грозданова Миланова

Росица Веселинова Великова

Ивелина Михайлова Димитрова

Калинка Димитринова Георгиева

Грозданка Георгиева Гаврилова

Миглена Петрова Иванова

Филка Събева Крумова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Галя Христова Костадинова

Ивелина Любомирова Георгиева

Невена Генчева Савева

След като разгледа депозираните документи и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията:

 Р Е Ш И:

ДОПУСКА  до събеседване въз основа на подадените документи следните кандидати:

Радка Андреева Иванова

Павлета Петрова Иванова

Венета Веселинова Атанасова

Еманоела Николаева Радева

Миглена Койчева Митева

Мария Атанасова Атанасова

Таня Йорданова Милчева

Оксана Викторовна Иванова

Ивелина Иванова Топалова

Деница Минчева Атанасова

Женя Грозданова Миланова

Росица Веселинова Великова

Ивелина Михайлова Димитрова

Калинка Димитринова Георгиева

Грозданка Георгиева Гаврилова

Миглена Петрова Иванова

Филка Събева Крумова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Галя Христова Костадинова

Невена Генчева Савева

 

Комисията не допуска до събеседване:  

Румена Калчева Енчева

Галина Георгиева Петрова

Ивелина Любомирова Георгиева

Цитираните лица не притежават професионална квалификация „Детски учител“  /Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.24./.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването – 16.08.2019 год. / петък/ от 8:00 часа.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
13.16° C облачно
Нагоре