Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №26 "Звънче"

Днес, 16.08.2019 г., комисия назначена със Заповед № 252 /15.08.2019г. в състав:            Председател  - Валентина Георгиева Малджиева – Старши учител

и членове: 

1. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добри

2. Светлана Матеева Копаранова  -  старши учител    

проведе събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „учител в детска градина”за три свободни работни места. 

До събеседване бяха допуснати:

Радка Андреева Иванова

Павлета Петрова Иванова

Венета Веселинова Атанасова

Еманоела Николаева Радева

Миглена Койчева Митева

Мария Атанасова Атанасова

Таня Йорданова Милчева

Оксана Викторовна Иванова

Ивелина Иванова Топалова

Деница Минчева Атанасова

Женя Грозданова Миланова

Росица Веселинова Великова

Ивелина Михайлова Димитрова

Калинка Димитринова Георгиева

Грозданка Георгиева Гаврилова

Миглена Петрова Иванова

Филка Събева Крумова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Галя Христова Костадинова

Невена Генчева Савева

 

На събеседването не се явиха:

Оксана Викторовна Иванова

 Росица Веселинова Великова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите), един от които практически.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване , веднага след приключването му.

(Приложение №2 към Протокола)

Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, същите са оценени , както следва:

Класиралите се от първо до шесто място кандидати са:

1. Калинка Димитрова Георгиева - 59

2. Невена Генчева Савева - 58

3. Еманоела Николаева Радева - 58

4. Таня Йорданова Милчева - 57

5. Мария Атанасова Атанасова - 54

6. Миглена Петрова Иванова - 53

Комисията  предлага на Директора на ДГ № 26 „Звънче“ гр. Добрич да сключи трудов договор с класиралите се на първо, второ и трето място кандидати за обявените три свободни  места:

1. Калинка Димитрова Георгиева                                              

2. Невена Генчева Савева                                                           

3. Еманоела Николаева Радева                                                  

на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града

05.03.2021

3409 лица са участвали в Анкетата на Община Добрич на тема „Подкрепяте ли разкриване на филиал на Медицински университет - Варна в Добрич?“. Те са 2604 жени и 801 мъже. Висшистите са 2432, а със средно образование са 924. На...

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града
ВИЖ ДОБРИЧ
0.82° C ясно небе
Нагоре