Обява за свободно работно място за длъжността ”работник поддръжка на сгради, огняр” в Дом стари хора

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността ”работник поддръжка на сгради, огняр” в специализираното заведение.

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: обслужване на отоплителната система и сградата на Дом стари хора

      1.2. Цел на длъжността: осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване. Извършва широк кръг от ремонтни дейности при спазване на мерките за безопасност.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно или средно специално

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието няма изискване

      1.5. Години професионален опит: професионален опит по специалността се счита за предимство

      1.6. Допълнителни изисквания:  документ за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли под високо налягане и газови съоръжения, да има познания  и умения по поддръжката на електрическата уредба и съоръжения в сградата.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи ;диплом за завършено средно образование,придобита професионална квалификация за обслужване на парни и водогрейни котли и газови съоръжения

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

       3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 13.09.2019 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл.68, ал. 1, т. 3 от КТ, със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

   Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C облачно
Нагоре