Обява за свободно работно място за длъжността "помощник възпитател" в ДГ №7

ДГ №7 „Пролет” обявява свободно работно място за длъжността помощник възпитател в ДГ

Изх. №РД 23 – 89/22.08.2019г.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  образование

1.2. Цел на длъжността:  Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст; съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата и подпомага организирането на възпитателно - образователната дейност за  отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 2 до 7 годишна възраст. Отговаря за чистотата на двора  и храненето на децата.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно общо, средно специално

1.4. Години професионален опит: не се изисква

1.5.Допълнителни изисквания: начални компютърни умения, отговорност, работа в екип.

 

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование и квалификация

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ №7 „Пролет“, ж.к. „Добротица” №16, всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Лице за контакти: Бонка Иванова            Телефон за контакти: 058/602367

 

4. Срок за подаване на документите: от 26.08.2019г. до 30.08.2019 година.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70,ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №7 „Пролет“, гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ №16.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.67° C предимно ясно
Нагоре