Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ № 23 "Звездица"

Днес, 27. 08.2019 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 351/ 26.08.2019 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: - Станка Монева-старши учител, детска градина

и членове:

1.Мирослава Михайлова-  учител, детска градина.

2.Снежа Вачева- Гл.експерт „Предучилищно образование“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”

проведе втори етап от подбора – събеседване за длъжността  „ учител“.

Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

Радка Андреева Иванова;

Деница Христомирова Димова;

Миглена Петрова Иванова;

Христина Ивелинова Близнакова;

Таня Йорданова Милчева;

Деница Минчева Атанасова ;

Диана Георгиева Карагеоргиева;

Венета Веселинова Атанасова;

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 7 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

1. Денница Христомирова Димова - 66 т.

2. Миглена Петрова Иванова – 59 т.

3. Христина Ивелинова Близнакова – 58 т.

4.  Радка Андреева Иванова- 57 т.

5. Венета Веселинова Атанасова- 57 т.

6. Таня Йорданова Милчева -56 т.

7. Деница Минчева Атанасова- 53 т.

8. Диана Георгиева Карагеоргиева- 44 т.

 

На събеседването не са явиха:

Яница Йончева Ангелова

Филка Събева Крумова

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място кандидат – Денница Христомирова Димова , на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
1.88° C предимно ясно
Нагоре