Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ № 23 "Звездица"

Днес, 27. 08.2019 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 351/ 26.08.2019 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: - Станка Монева-старши учител, детска градина

и членове:

1.Мирослава Михайлова-  учител, детска градина.

2.Снежа Вачева- Гл.експерт „Предучилищно образование“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”

проведе втори етап от подбора – събеседване за длъжността  „ учител“.

Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

Радка Андреева Иванова;

Деница Христомирова Димова;

Миглена Петрова Иванова;

Христина Ивелинова Близнакова;

Таня Йорданова Милчева;

Деница Минчева Атанасова ;

Диана Георгиева Карагеоргиева;

Венета Веселинова Атанасова;

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 7 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

1. Денница Христомирова Димова - 66 т.

2. Миглена Петрова Иванова – 59 т.

3. Христина Ивелинова Близнакова – 58 т.

4.  Радка Андреева Иванова- 57 т.

5. Венета Веселинова Атанасова- 57 т.

6. Таня Йорданова Милчева -56 т.

7. Деница Минчева Атанасова- 53 т.

8. Диана Георгиева Карагеоргиева- 44 т.

 

На събеседването не са явиха:

Яница Йончева Ангелова

Филка Събева Крумова

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място кандидат – Денница Христомирова Димова , на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.27° C предимно ясно
Нагоре