Обява за свободно работно място за длъжността "огняр" в ДГ №8 "Бодра смяна"

ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич обявява  свободнo  работнo  мястo за длъжността огняр в детската градина.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - обслужване на отоплителната система в ДГ 8 „Бодра смяна“ град Добрич;

1.2. Кратко описание на длъжността: осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Средно;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква

1.5.документ за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли под високо налягане и газови съоръжения

 2.   Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

    2.2. Копие от документи за завършено средно  образование, придобита  професионална квалификация, правоспособност;

       2.3. Автобиография;

     2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ 8 „Бодра смяна”, ул. „Генерал Колев“ №13, от 8,30 часа до 12.00 часа 

Лице за контакти:  Кристина Фотева               Телефон за контакти: 058602 331

      4. Срок за подаване на документите:  до 09.09.2019 година – 12.00 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70 ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността огняр в ДГ 8  „Бодра смяна“ град Добрич  – ул. „Генерал Колев“ .

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.66° C облачно
Нагоре