Обява за свободно работно място за длъжността "огняр" в ДГ №8 "Бодра смяна"

ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич обявява  свободнo  работнo  мястo за длъжността огняр в детската градина.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - обслужване на отоплителната система в ДГ 8 „Бодра смяна“ град Добрич;

1.2. Кратко описание на длъжността: осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Средно;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква

1.5.документ за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли под високо налягане и газови съоръжения

 2.   Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

    2.2. Копие от документи за завършено средно  образование, придобита  професионална квалификация, правоспособност;

       2.3. Автобиография;

     2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ 8 „Бодра смяна”, ул. „Генерал Колев“ №13, от 8,30 часа до 12.00 часа 

Лице за контакти:  Кристина Фотева               Телефон за контакти: 058602 331

      4. Срок за подаване на документите:  до 09.09.2019 година – 12.00 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70 ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността огняр в ДГ 8  „Бодра смяна“ град Добрич  – ул. „Генерал Колев“ .

Актуално

СБА с благодарности към добруджанци

05.10.2022

В брой №3 на своето издание „Авто-мото“ СБА изказва комплименти на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов както и на всички добруджанци, съдействали за организацията на проведеното през миналия месец спортно събитие...

СБА с благодарности към добруджанци
ВИЖ ДОБРИЧ
10.19° C предимно облачно
Нагоре