Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ "Пролет"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 03.09.2019г., Комисия, назначена със Заповед № 217 / 22.08.2019 г. на директора на Детска градина  № 7 „Пролет“ в състав:

Председател :Кремена Иванова Костова – учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове:1.Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

                   2.Антония Ангелова Василева – счетоводител, ЗАС в ДГ №7 „Пролет”

     

проведе събеседване с кандидатите за длъжността помощник възпитател в Детска градина № 7 „Пролет“.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1.         Силвия Кръстева Иванова

2.         Снежана Йорданова Коева

3.         Милена Стоянова Стойчева

4.         Анелия Тошева Тодорова

5.         Донка Йорданова Гроздева

6.         Галина Стоянова Радева

7.         Марияна Георгиева Илиева

8.         Маргарита Пенчева Атанасова

9.         Цветелина Руменова Иванова

10.       Мима Димова Янакиева

11.       Марияна Димова Георгиева

12.       Павлета Атанасова Маринова

13.       Грозданка Георгиева Гавраилова

14.       Даниела Паскалева Терзиева

15.       Галина Иванова Георгиева

16.       Соня Йорданова Йовкова

             17.      Соня Юлиянова Иванова

На събеседването не се явиха следните кандидати:

 1. Донка Йорданова Гроздева
 2. Павлета Атанасова Маринова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 60.

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Анелия Тошева Тодорова – 60 т.
 2. Снежана Йорданова Коева – 55 т.
 3. Силвия Кръстева Иванова – 52 т.
 4. Грозданка Георгиева Гавраилова – 50 т.
 5. Цветелина Руменова Иванова – 46 т.
 6. Даниела Паскалева Терзиева – 46 т.
 7. Марияна Димова Георгиева – 43 т.
 8. Соня Йорданова Йовкова – 40 т.
 9. Мима Димова Янакиева – 39 т.
 10. Марияна Георгиева Илиева – 38 т.
 11. Маргарита Пенчева Атанасова – 37 т.
 12. Милена Стоянова Стойчева – 36 т.
 13. Галина Стоянова Радева – 36 т.
 14. Галина Иванова Георгиева – 34 т.
 15. Соня Юлиянова Иванова – 34 т.

Комисията предлага на Директора на Детска градина № 7 „Пролет“ да сключи трудов договор с класираният на първо място Анелия Тошева Тодорова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

           

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
26.37° C предимно ясно
Нагоре